وازلین2018-12-25T17:55:39+00:00

شیمیلیا

تولید کننده پارافین

وازلین

وازلین یک مخلوط نیمه جامد از هیدروکربن است. به دلیل خواص درمانی واژینال (ژله)، آنها به طور کلی در لوازم آرایشی استفاده می شود.